Omgeving

Onze boerderij ligt in Zeeuws Vlaanderen, aan de rand van het dorp Heikant, langs de Julianastraat. Dit is de weg die de dorpen Heikant en Koewacht verbindt. Het erf ligt op een oude zandrug, vandaar dat hier in de omgeving ooit ook heide groeide. Op 50 m afstand ligt aan de zuidzijde de Belgische grens, waar het bosrijke grondgebied van de gemeente Stekene ligt. In en rond het dorp Heikant zijn nog volop overblijfselen te zien van vlasbewerking die hier vroeger huis aan huis plaatsvond, ook op onze boerderij. In de regio zijn nog steeds enkele  bedrijven actief in de vlasnijverheid en elk jaar wordt er in Zeeuws Vlaanderen een paar duizend hectare vlas geteeld. Je kunt dan in juni in elke polder het wit of blauw bloeiende vlas op de velden zien staan. Ter herinnering aan al de mensen die hier in het vlas hebben gewerkt staat er op het dorpsplein een beeld van “De Stuiker” (een vlasbewerker). In het centrum van het dorp ligt het complex van de Teresiakerk en de bijbehorende pastorie, beide zijn rijksmonumenten. Ook de processiegang naast en achter de kerk, toegewijd aan de H. Teresia, is een rijksmonument.

Ook rondom de boerderij is de omgeving groen en boomrijk. Aan de noordkant van het bedrijf ligt het karakteristieke Oost-Zeeuwsvlaamse poldergebied met zijn akkers en weilanden. De vele dijken, dikwijls slingerend langs een kreek of rondom een weel (restant van een dijkdoorbraak) herinneren aan de eeuwenlange strijd tegen het water. Het landschap wordt verder gekenmerkt door de boerderijen, de bomenrijen en de typische polderdorpen. Altijd zie je wel een aantal kerktorens. Ook al is Zeeuws Vlaanderen dunbevolkt, toch is er een fijnmazig netwerk van wegen in het buitengebied. De wegen zijn in het algemeen niet druk, files zijn er onbekend. De streek is ook zeer in trek bij fietsers, ook vanuit Vlaanderen.

Heikant behoort tot de gemeente Hulst, de meest Vlaamse stad van Nederland, tevens vestingstad en Reynaertstad. De Willibrordusbasiliek in Hulst is in 2009 uitgeroepen tot de mooiste kerk van Nederland! Veel mensen in Heikant spreken nog het Vlaamse dialect. Het klimaat in de regio is gemiddeld zeer gunstig: Zeeland heeft de meeste uren zon van Nederland, Oost Zeeuws Vlaanderen is het warmste stukje van Zeeland en bovendien waait het in Heikant veel minder dan in de rest van Zeeland!